O przedszkolu

,, ZABAWA JEST NAUKĄ, NAUKA JEST ZABAWĄ.

IM WIĘCEJ ZABAWY, TYM WIĘCEJ NAUKI ''.

GLENN DOMAN

TO MYŚL PRZEWODNIA, KTÓRA TOWARZYSZY NAM W CODZIENNEJ PRACY.

 

Przedszkole nr 1 w Lęborku jest placówką opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną, do którego dzieci chętnie przychodzą, a ich rodzice zabiegają o pobyt swojego dziecka. To właśnie tu wszyscy wiedzą, że dziecko to największy skarb dla rodzica, więc dbają o naszych podopiecznych tak, jak o własne dzieci.Niewątpliwie jest to zasługa wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, która pod kierunkiem dyrektor Janiny Świtka stwarza ciepłą i pogodną atmosferę.

W przedszkolu nauczycielki realizują zadania w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Kadra pedagogiczna to ludzie o cechach twórczych, poszukujących współczesnych metod pracy z dzieckiem. Rozwijają swoje umiejętności poprzez różne formy doskonalenia zawodowego - studia podyplomowe, udział w kursach, warsztatach. Pełnią funkcję wspierającą i integrującą działania wychowawcze. Tworzą klimat i warunki sprzyjające wszechstronnemu i twórczemu rozwojowi dziecka poprzez wskazywanie drogi do nabywania doświadczeń i umiejętności ułatwiających funkcjonowanie w szkole. Pasją przedszkola jest wykrywanie i rozwijanie uzdolnień:

  • plastycznych
  • muzycznych
  • tanecznych
  • teatralnych
  • sportowych
  • poznawczych
  • matematycznych
  • językowych

Przedszkole nasze jest placówką, która w szczególny sposób propaguje zdrowy i aktywny styl życia wśród dzieci, wyposaża wychowanków w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia, prowadzi wszechstronną edukację propagującą zdrowie, włącza do działań prozdrowotnych zarówno dzieci uczęszczające do przedszkola, jak również rodziców i społeczność lokalną.

Przedszkole położone jest w centrum miasta. W pobliżu znajduje się duży park miejski. Wokół panuje cisza i spokój, nie słychać hałasów ulicznego miasta. Placówkamieści się w dwu budynkach: w ,,starym '', ale wyremontowanym o ciekawej architekturze budynku, oraz ,,nowym'' - piętrowym budynku. Wokół budynku rośnie wiele drzew i krzewów. Bezpośrednio za budynkami znajdują się place zabaw wyposażone w różnego typu sprzęt ekologiczny, taki jak : huśtawki, ślizgawki, przeplotnie, drabinki, tory przeszkód itp. Place bogate są w zieleń, wokół otaczają je żywopłoty.

Przedszkole posiada bardzo dobre warunki materialno-bytowe dla dzieci: 9 sal zabaw, pokój nauczycielski, bibliotekę pedagogiczną, szatnię dla każdej grupy, łazienki dostosowane do wieku dziecka, zaplecze kuchenne oraz gabinety obsługi administracyjnej.

Sale w przedszkolu są jasne i przestrzenne. Ich wyposażenie jest estetyczne i funkcjonalne, dostosowane do dzieci. W każdej sali znajdują się kąciki, mające na celu rozwijanie różnego rodzaju zainteresowania dzieci.

Ogólna liczba dzieci w przedszkolu wynosi 225 przedszkolaków. Dzieci podzielone są według wieku na 9 grup: 3-latki (dwie grupy), 4-latki (dwie grupy), 5-latki (dwie grupy), 6-latki (trzygrupy).

Przedszkole czynne jest od godziny 6.00 do 16.30.