Misja i wizja Przedszkola

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • organizacja przyjaznych warunków dla dziecięcej inwencji dziecka

 • wzbogacanie bazy w nowoczesny sprzęt

 • twórczy i kreatywny nauczyciel

 • programy innowacyjne dostosowane do potrzeb dzieci

 • rozbudzanie zainteresowań poznawczych dzieci

 • dobra współpraca z rodzicami

 • zaufanie - partnerstwo

 

 MISJA PRZEDSZKOLA

 • przyjazne i bezpieczne

 • przygotowuje do myślenia twórczego

 • uczy demokracji i tolerancji

 • prowadzi działania prozdrowotne i proekologiczne

 • organizuje i oferuje szeroki wachlarz imprez i uroczystości zgodnie z potrzebami dzieci i ich rodziców

 • uczestniczy w imprezach kulturalnych, konkursach, wycieczkach

 • prowadzi interesujące zajęcia dodatkowe