UWAGA RODZICE!

Utworzono: 23-04-2024

UWAGA RODZICE!!!

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola nr 1 w Lęborku są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola. Potwierdzenie woli polegające na przedstawieniu w przedszkolu pisemnego oświadczenia woli zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

w terminie do 20 maja 2024r.

Brak potwierdzenia woli ( czyli nie dostarczenie dokumentu) jest równoznaczne z rezygnacją i utratą miejsca w przedszkolu.