PROJEKT UNIJNY "LĘBORSKIE PRZEDSZKOLAKI TO FAJNE DZIECIAKI"

Utworzono: 14-02-2018

LĘBORSKIE PRZEDSZKOLAKI TO FAJNE DZIECIAKI

1339.jpg.mini_x640_y480.w_1.jpg

Od września w naszym przedszkolu realizowany jest projekt ,, LĘBORSKIE PRZEDSZKOLAKI TO FAJNE DZIECIAKI'' realizowanego przez Urząd Miejski w Lęborku i współfinansowany ze środkówEuropejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego na lata 2014/2020. W programie uczestniczą dzieci z grup starszych - V, VI, VII. Rodzice na zebraniach grupowych, podpisując deklaracje zapoznali się z formami wsparcia dla dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach programu realizowane są;

  • zajęcia ogólnorozwojowe w zakresie; rozwijania kompetencji matematycznych, naukowo - technicznych,
  • zajęcia ogólnorozwojowe dotyczące rozwijania kompetencji społecznych tj. dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia.
  • zajęcia z logopedą
  • ,, eksperymenty naukowe '' ( zabawy z magnesem, optyka )