PILNE! OGŁOSZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Utworzono: 11-03-2020

PILNE! OGŁOSZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Zawieszenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w Przedszkolu Nr 1 w Lęborku zawiesza się zajęcia dydaktyczno - opiekuńcze oraz wszystkie inne zajęcia dodatkowe (zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 11.03.2020 r.)

W czwartek i piątek (12-13.03) zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji w przedszkolu zorganizowane zostaną jedynie zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie są w stanie, w tak krótkim czasie, zapewnić opieki swoim dzieciom.

Rodzicu!

jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.