KONKURS PLASTYCZNY "OTO JABŁKO NA PORTRECIE..."

Utworzono: 05-10-2019

Serdecznie zapraszamy dzieci i ich bliskich do udziału w konkursie plastycznym pt;

"OTO JABŁKO NA PORTRECIE"

Robak_w_Jablko.png

Cele konkursu; inspirowanie do poszukiwań artystycznych, rozwijanie zainteresowań, pomysłowości oraz zdolności plastycznych u dzieci, zachęcenie dzieci i ich bliskich do twórczego spędzania czasu wolnego; poznawanie różnych technik plastycznych

WARUNKI UCZESTNICTWA

a) Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku 3-6 lat oraz ich bliskich w ramach uczestnictwa w projekcie " Moje zdrowie- moja siła, wielka moc"

b)Uczestnicy konkursu przygotowują jedną pracę plastyczną dowolną techniką, format dowolny. Praca powinna zawierać metryczkę; imię i nazwisko dziecka z zaznaczeniem grupy, wiek dziecka

KRYTERIA OCENY

Przy ocenianiu prac jury będzie brało pod uwagę:

ogólne wrażenie artystyczne,

pomysłowość i oryginalność prezentowanej pracy,

staranność.

Prace konkursowe pozostają do dyspozycji organizatorów

PRZEBIEG KONKURSU

Podpisane prace można składać u wychowawców grup do dnia 7 listopada 2019

Wyniki konkursu ogłoszone będą podczas balu jabłuszkowego 16 listopada

KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA DYPLOM, W WYKONAWCY PRAC WYRÓŻNIONYCH DROBNE UPOMINKI

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia