DZIEŃ OTWARTY W PRZEDSZKOLU

Utworzono: 01-08-2022

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci 3-letnie oraz ich rodziców

na Dzień Otwarty do naszego przedszkola,

 które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2022

w godzinach 10.00 do 12.00

W czasie odwiedzin dzieci i rodzice zapoznają się z nowym otoczeniem, jakim jest przedszkole do którego zapisali swoje dziecko.

Dzieci i rodzice oraz nauczyciele grup młodszych wzajemnie poznają się, nawiązują serdeczny kontakt.

Rodzice zapoznają się z organizacją pracy przedszkola.

Dzieci i rodzice uczestniczą w zabawach w sali i w ogrodzie przedszkolnym.

Rodzice uzyskują fachową pomoc w przezwyciężaniu trudnego okresu jakim jest adaptacja dziecka w przedszkolu.