DYŻUR WAKACYJNY

Utworzono: 12-06-2024

W  LIPCU  DYŻUR  WAKACYJNY  PEŁNI  PRZEDSZKOLE NR 5.

  Adres : 

Przedszkole  nr 5  w  Lęborku 

ul. Wyspiańskiego 1

84 - 300  Lębork 

  nr  telefonu  Dyrektor :  ( 59 ) 8634 276

  nr  telefonu  Intendent :  ( 59 ) 8634 277

  nr  konta  bankowego :  Bank  PKO S.A. 93  1240  3800  1111  0010  8729  7031 

  e - mail : 

przedszkolenr5.lebork@interia.pl  ( strona  Interia  czynna  będzie  do  31.08. 2024 r. )

sekretariat@p5.lebork.pl

ksiegowosc@p5.lebork.pl

dyrektor@p5.lebork

PŁATNOŚĆ  ZA  POBYT  DZIECKA  W  PRZEDSZKOLU  NR 5  W  LĘBORKU 

  DO  05. 07.2024  

NA  KONTO  PRZEDSZKOLA  NR 5 

  nr  konta  bankowego  : 

Bank  PKO S.A. 93  1240  3800  1111  0010  8729  7031

  WAŻNE  ! 

NIEOBECNOŚĆ  DZIECKA  W  PRZEDSZKOLU  NR 5  W  LĘBORKU  

NALEŻY  ZGŁOSIĆ  DZIEŃ  WCZEŚNIEJ  LUB   NAJPÓŹNIEJ  W  DNIU  NIEOBECNOŚCI  W  PRZEDSZKOLU  DO  GODZ. 8.00

RODZICE,  KTÓRZY  ZŁOŻYLI  WNIOSKI  NA  DYŻUR  WAKACYJNY  DO  DNIA  31.05.2024r.  DZIECI  ZOSTAŁY  PRZYJĘTE

W  LIPCU  - PRZEDSZKOLE  NR 5 

W  SIERPNIU - PRZEDSZKOLE  NR 1