BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

Utworzono: 29-04-2022

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Lęborka ogłasza o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 5 w Lęborku;

ogłasza o konkursach na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr5 w Lęborku

i Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lęborku;