RODZICE CZYTAJĄ STARSZAKOM

Utworzono: 25-11-2022

IOD: Nowe książki w bibliotece szkolnej

WSZYSCY  CHCEMY,  ABY  NASZE  DZIECI  WYROSŁY  NA  MĄDRYCH,  DOBRYCH  I  SZCZĘŚLIWYCH  LUDZI.  JEST  NA TO SPOSÓB - CZYTAJMY  DZIECIOM !

Włączając się do NARODOWEGO  PROGRAMU  ROZWOJU  CZYTELNICTWA 2,0  nie tylko nauczycielki codziennie dzieciom czytają, ale angażują w to również rodziców. Książki są bowiem źródłem niewyczerpanych wrażeń, przeżyć i wzruszeń. Uczą mowy ojczystej, wzbogacają słownik dziecka, rozwijają zainteresowania, pomagają dzieciom w wieku przedszkolnym w przyswajaniu pewnych treści programowych.

DRODZY RODZICE WŁĄCZCIE SIĘ DO KAMPANII - czytajcie swoim dzieciom codziennie przynajmniej 20 minut, a unikniecie wielu problemów związanych z ich wychowaniem.

RODZICE CZYTAJĄ STARSZAKOM grafika
RODZICE CZYTAJĄ STARSZAKOM grafika
RODZICE CZYTAJĄ STARSZAKOM grafika
RODZICE CZYTAJĄ STARSZAKOM grafika
RODZICE CZYTAJĄ STARSZAKOM grafika
RODZICE CZYTAJĄ STARSZAKOM grafika
RODZICE CZYTAJĄ STARSZAKOM grafika
RODZICE CZYTAJĄ STARSZAKOM grafika
RODZICE CZYTAJĄ STARSZAKOM grafika
RODZICE CZYTAJĄ STARSZAKOM grafika
RODZICE CZYTAJĄ STARSZAKOM grafika
RODZICE CZYTAJĄ STARSZAKOM grafika
RODZICE CZYTAJĄ STARSZAKOM grafika
RODZICE CZYTAJĄ STARSZAKOM grafika
RODZICE CZYTAJĄ STARSZAKOM grafika
RODZICE CZYTAJĄ STARSZAKOM grafika
RODZICE CZYTAJĄ STARSZAKOM grafika
RODZICE CZYTAJĄ STARSZAKOM grafika
RODZICE CZYTAJĄ STARSZAKOM grafika
RODZICE CZYTAJĄ STARSZAKOM grafika