PROJEKTY EDUKACYJNE

Utworzono: 17-09-2023

Nasze przedszkole w  roku  2023/ 2024 bierze udział w różnych projektach edukacyjnych. Z góry dziękujemy rodzicom i przede wszystkim dzieciom za okazaną pomoc oraz zaangażowanie. Poniżej możecie się Państwo zapoznać z projektami, w których bierzemy udział w obecnym roku szkolnym.

Żabki - Aktualności | Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Szarych Szeregów w Chrzanowie

Projekt edukacyjny „Nie lada to gratka! Poznajemy Misia Uszatka!”

To kolejny z serii naszych projektów związanych z dawną literaturę dziecięcą.

Literatura ta, chociaż obecnie trochę zapomniana, jest literaturą ponadczasową. Postać Misia Uszatka wymyślona przez Czesława Janczarskiego, a zilustrowana przez Zbigniewa Rychlickiego, to postać bliska wszystkim dzieciom, ale też i dorosłym.

Opowiadania niosą ze sobą wartości wychowawcze, kształcące, społeczne i emocjonalne.

Głównym celem projektu jest zainteresowanie dzieci i nauczycieli literaturą dziecięcą, tą dawną książeczką wypożyczoną w bibliotece, promowanie  czytelnictwa,  rozwijanie  wszechstronnej  stymulacji  dzieci,  poprzez  połączenie  wrażeń  ruchowych,  wzrokowych,  słuchowych  i  dotykowych.

Tak jak w poprzednich naszych projektach opierać się będzie na książce. Tym razem będzie to seria opowiadań o Misiu Uszatku Czesława Janczarskiego

Projekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym .
Niech Miś Uszatek stanie się przyjacielem dzieci!!

 

 

Projekt „Moje zdrowie – moja siła, wielka moc”

 

 

Głównym celem projektu z  zakresu  edukacji  prozdrowotnej  ,, MOJE  ZDROWIE - MOJA  SIŁA,  WIELKA  MOC '' jest kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska przyrodniczego, utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych i zachowań prospołecznych, jak również tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej. 

 

Realizacja projektu "Moje zdrowie - moja siła, wielka moc" będzie obejmowała wykonanie  zadań z następujących modułów:

"Żyję zdrowo i bezpiecznie"

- "Jestem tym, co jem i piję"

-"Przed chorobą uciekam na własnych nogach"

-"Zamiast grać na komputerze lepiej pędzić na rowerze"

- "Gdy Ziemia woła o pomoc"

 

W  bieżącym  roku  szkolnym  nasza  placówka  kontynuować  będzie  wcześniej  rozpoczęty  Międzynarodowy  Projekt Edukacyjny „PIĘKNA  NASZA  POLSKA  CAŁA ”. Honorowy patronat nad Projektem objęli: Ministerstwo  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego, J.Lipiński-Burmistrz  Aleksandrowa  Łódzkiego, Centrum Edukacyjne „Bliżej Przedszkola”, Wydawnictwo Edukacyjne MAC.


Projekt jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków- 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Wiek przedszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi.


Celem  programu  jest  kształtowanie  postaw  patriotycznych , uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski, kształtowanie tożsamości  narodowej  dzieci  poprzez  poznanie  historii  państwa  polskiego i symboli narodowych, poznanie tradycji, zwyczajów, , poznanie tańców ludowych, wzmacnianie  poczucia  radości  i  dumy  z  bycia  Polakiem.
Projekt  jest  zgodny  z  obowiązującą  Podstawą  Programową  i  kierunkiem  polityki  oświatowej  MEN.

 

Grupy  starszaków  wezmą  również  udział w akcji "BohaterOn 2023 - włącz historię", ogólnopolskiej kampanii społecznej mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku.
                     Projekt ma również, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie narodowej tożsamości, krzewić postawy patriotyczne i budować społeczną wrażliwość.
Działaniom organizacji przyświeca hasło: PAMIĘĆ-EDUKACJA-POMOC
Mamy nadzieję, że nasze zaangażowanie i propagowanie akcji historycznej i patriotycznej zaowocuje w przyszłości i pomoże nam kształtować postawy patriotyczne oraz poczucie narodowej przynależności.
 BohaterON , ponieważ PAMIĘTAMY I DZIĘKUJEMY ZA WOLNĄ POLSKĘ...