Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej

w Lęborku przy ulicy Czołgistów 37
telefon: 59 862 10 78

  • A
  • A
  • A

Drukuj stronę

 SZANOWNI  RODZICE ! 

 CZYM  JEST  PROCES  ADAPTACJI ? 

        Przygodę  z  przedszkolem  w  grupach  młodszych  zawsze  rozpoczynamy  procesem  zwanym  adaptacją.  Okres  adaptacyjny  to  czas,  kiedy  dzieci  przyzwyczajają  się  do  nowej  sytuacji  i  zasad  panujących  w  przedszkolu.  W  proces  ten  angażuje  się  wiele  osób - od  całego  personelu  przedszkola,  po ( prawdopodobnie )  całą  rodzinę  z  rodzicami  na  czele. 

CO  WPŁYWA  NA  PROCES  ADAPTACJI  I  OD  CZEGO ZALEŻY  JEJ  PRZEBIEG ?

           Z  procesem  adaptacji  ściśle  wiąże  się  definicja  gotowości  przedszkolnej. To  ogromnie  ważne,  aby  dziecko,  rozpoczynając  przygodę  z  przedszkolem  było  na  to  gotowe  psychicznie.  Gotowość  przedszkolna  jest  najprościej  mówiąc  dojrzałością  do  rozstania  z  rodzicami,  funkcjonowania  w  grupie  i  nawiązywania  więzi  społecznych,  a  także  nauki  samodzielności  i  asertywności.  Ogólnie  przyjęto,  że  trzeci  rok  życia  dziecka  jest  właśnie  tym  wiekiem,  w  którym  dziecko  osiąga  dojrzałość  i  jest  gotowe  na  pójście  do  przedszkola.  To  właśnie  ten  wiek  pozwala  już  na  wdrożenie  czynności  edukacyjnych.  Jednak  nie można  zakładać,  że  każdy  trzylatek  ma  gotowość  przedszkolną.  

JAK  TO  WYGLĄDA  Z  PUNKTU  WIDZENIA  RODZICA / NAUCZYCIELA ? 

         Z  doświadczenia  wiemy (  i  jest  to  doświadczenie  nauczycielskie  i  rodzicielskie ),  że  gotowość  przedszkolna  dotyczy  nie  tylko  dzieci.  Rodzice  także  przeżywają  rozstanie,  a  często  też  fakt,  że  pozostawiając  dziecko  w  przedszkolu  tracą  kontrolę  nad  sytuacją.  Pojawiają  się  wówczas  wątpliwości  i  pytania,  a  czasami  nawet  wyrzuty  sumienia : Czy  moje  dziecko  sobie  poradzi ?  Czy  będzie  tam  zadowolone ?  Czy  będzie  płakało ?  Kto  go  utuli ?  Przecież  ja  go  zostawiam  i  nawet  nie  mam  możliwości  sprawdzenia,  jak  się  czuje.  To  są  normalne  uczucia  i  wątpliwości,  które  towarzyszą  wszystkim  rodzicom.  Proszę  jednak  pamiętać,  że  dziecko  w  przedszkolu  nie  zostaje  samo.  Jest  w  grupie  pełnej  rówieśników - kolegów  i  koleżanek,  którzy  znają  się  na  księżniczkach,  smokach  i  wyścigówkach  lepiej  niż  rodzice,  a  w  dodatku  potrafią  się  godzinami  bawić,  śmiać  i  to  się  im  wcale  nie  nudzi !  -  Czyż  to  nie  jest  idealne  środowisko  dla  dziecka ?  Ponad  to  nad  grupą  przedszkolną  czuwa  wiele  osób (  z  nauczycielkami  na  czele ),  którzy  zrobią  wszystko,  aby  dziecko  czuło  się  bezpiecznie  i  aby  jego  wszystkie  potrzeby  były  zapewnione,  a  zapisanie  dziecka  do  przedszkola  jest  naturalnym  etapem  w  życiu  dzieci  i  rodziców. 

 CZY  PAŃSTWA  DZIECKO  JEST  GOTOWE ? 

       Nie  da  się  tego  sprawdzić  pierwszego  dnia.  Nie  da  się  także  ocenić  tego  w  pierwszym  tygodniu.  Ocena  gotowości  przedszkolnej  wymaga  czasu  i  obserwacji.  Szczególne  istotne  są  w  tym  przypadku  kontakty  społeczne.  Czy  dziecko  ma  potrzebę  wchodzenia  w  interakcje,  czy  chce  przebywać  wśród  innych  dzieci.  Tutaj  trzeba  zaznaczyć,  że  dziecko  na  początku  nie  potrafi  współdziałać,  trudno  będzie  mu  się  komunikować  i  nawiązywać  kontakt,  ale  to  powinno  zmienić  się  z  biegiem  czasu. Dziecko,  które  osiągnęło  gotowość  przedszkolną  to  takie  dziecko,  które  jest  ciekawe,  obserwuje  co  robi  grupa  i  w  co  się  bawi  nawet  jeśli  jeszcze  nie  uczestniczy  w  tej  zabawie.  Duży  wpływ  na  gotowość  przedszkolną  ma  samodzielność.  Nie  chodzi  o  to,  aby dziecko  ze  wszystkim  radziło  sobie  samo,  ale  o  to,  by  próbowało  sobie  radzić.  Z  doświadczenia  wiemy,  że  dzieci,  które  potrafią  samodzielnie  skorzystać  z  toalety,  samodzielnie  ubrać  buty,  czy  kurtkę - czują  się  pewniejsze  siebie,  a  co  za  tym  idzie  czują  się  bezpieczniej.  Dlatego  warto  wyposażyć  szafkę  dziecka  w  ubranka  luźniejsze,  dresowe,  wygodne  i  takie,  które  łatwo  będzie  ubrać  i  zdjąć.  Podobnie  buty  dziecka  powinny  być  wygodne  i  łatwe  w  obsłudze.  Warto  zaznaczyć  w  tym miejscu,  że  w  przedszkolu  nauczyciel  zawsze  chętnie  pomoże  dziecku  w  każdej  czynności,  pod  warunkiem,  że  dziecko  poinformuje  go  o  tym.  Czasami  w  grupie  liczącej  ponad  20  dzieci  można  nie  zauważyć  takiego  momentu.  Komunikacja  między  nauczycielem,  a  dzieckiem  jest  ogromnie  ważna  i  należy  ją  kształtować  od  samego  początku.  Jeśli  dziecko  będzie  widziało  w  nauczycielu  osobę,  która  zawsze  mu  pomoże - będzie  mu  łatwiej  o  taką  pomoc  poprosić  zakomunikować,  że  z  daną  czynnością  sobie  nie  radzi. Bardzo  istotny  jest  tutaj  fakt,  że  obraz  nauczyciela (  w  dziecięcych  oczach )  tworzy  nie  tylko  sam  nauczyciel  ( swoim  zachowaniem ),  ale  także  rodzic. 

JAK  POMÓC  DZIECKU  W  CZASIE  ADAPTACJI ?  

         Proces  adaptacji  bywa  trudnym  czasem  dla  wszystkich :  dla  dziecka,  dla  rodziców  i  dla  nauczyciela.  Może  trwać  długo  lub  krótko,  może  być  trudny  lub  bardzo  łatwy.  Nie  ma  gotowej  recepty  na  ten  czas.  Za  każdym  razem  adaptacja  wygląda  inaczej,  a  największy  wpływ  na  czas  jej  trwania  ma  współdziałanie  rodziców - nauczycieli  i  dziecka.  Tutaj bardzo  pomaga  konsekwencja  i  rutyna,  czyli  organizowanie  całego  procesu  wstawania,  ubierania  się  i  przyjścia  do  przedszkola  zawsze  w  taki  sam  sposób  i  mniej  więcej  o  tej  samej  porze - bez  pośpiechu.  

            Proces  adaptacji  ułatwia  też  informowanie  dziecka  o  czasie.  Dzieci  nie   wykształtowały  jeszcze  poczucia  czasu.  Warto  więc  poinformować  dziecko : Przyjdę  po  obiadku.  Wtedy  nauczyciel,  za  każdym  razem,  gdy  dziecko  zapyta,  kiedy  przyjdzie  mama,  czy  tata  odpowie :  Jeszcze  plac  zabaw,  obiad  i  mama ! - to  naprawdę  uspokaja. 

          Bardzo  ważne  jest,  aby  podczas  trwania  adaptacji  przedszkolnej  nie  wprowadzać  dziecku  żadnych  większych  zmian  w  życiu.  Nie  rozstajemy  się  w  tym  czasie  ze  smoczkiem  czy  ulubioną  maskotką,  pieluszką.  

            Dziecko  na  proces  adaptacji  reaguje  w  różny  sposób.  Może  zdarzyć  się  tak,  że  dziecko  spało  samo  i  zasypiało  samodzielnie,  a  w  trakcie  adaptacji  zapragnie  powrócić  na  łóżko  rodziców.  Dziecko  może  budzić  się  w  nocy  mimo,  że  wcześniej  tego  nie  robiło,  może  częściej  korzystać  z  toalety,  mniej  jeść,  częściej  płakać.  Tego  oczywiście  nie wolno  lekceważyć,  ale  trzeba  dać  temu  czas  i  szanować  takie  emocje.  Adaptacja  jest  dla  dziecka  bardzo  męczącym  procesem.  Wymaga  umiejętności  odbierania  wielu  bodźców  na  raz,  umiejętności  współdziałania  w  grupie  rówieśniczej ( a więc  też  dzielenia  się  zabawkami ),  a  co  najtrudniejsze  wymaga  rozstania  z  rodzicami,  czego  dzieci  często  nawet  nie  chcą  zaakceptować.  Dlatego  najważniejsze  jest  wsparcie  rodziców,  wyrozumiałość,  szanowanie  uczuć  dziecka  i  czas,  który  w  tej  sytuacji  czyni  cuda. 

NA  ZAKOŃCZENIE ... 

         Szanowni  Państwo,  aby  Państwa  dziecko  było  w  przedszkolu  szczęśliwe  i  prawidłowo  się  rozwijało - konieczna  jest  współpraca  dwóch  ekspertów.  Pierwszym  ekspertem  są  rodzice - nikt  nie  zna  dziecka,  tak  dobrze,  jak  mama  i  tata.  Drugim  ekspertem  jest  nauczyciel.  Jedna  i  druga  strona  kieruje  się  miłością  i  dąży  do  celu,  którym  jest  prawidłowy  rozwój  dziecka.   Kiedy  dwie  strony  mają  jeden  cel  współdziałanie  staje  się  kluczem  do  sukcesu. 

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, tekst „Co przydaje się w Przedszkolu? Wygodne ubranie i wygodne buty. Najlepiej te, które nie ograniczają ruchów dziecka które dziecko potrafi zdjąć ubrać samodzielnie (lub z niewielką pomocą) Przebranie i bielizna na zmianę. To się przyda! Dzieci angażują się w zajęcia dosłownie każdą częścią siebie. Podpis na rzeczach dziecka. Jeśli coś się zgubi- to na pewno też się znajdzie. BAJKOWA PLANETA- FANTAZJA: WIERSZE BAJKI DLA DZIECI. htps://w.acebook.combokowalanta u”

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, tekst „Uśmiech Mamusi i Tatusia. Το najważniejsze! Dzieci w Przedszkolu spędzają czas bardzo aktywnie. Rano uśmiech na dobry humor, popołudniu na znak, że to był udany dzień! Reguła

Obraz może zawierać: tekst „Zanim wejdę do sali... Powiedz mi kto kiedy odbierze mnie z przedszkola -taka wiedza daje mi poczucie bezpieczeństwa. Powiedz mi:

Obraz może zawierać: tekst „Szanowni Rodzice, unikajmy... Zwrotów:

Obraz może zawierać: tekst „

Obraz może zawierać: tekst „w przedszkolu codziennie budzimy, kształtujemy... więzi społeczne, przyjaźń wiarę w siebie własne zdanie na dany temat wyobraźnię ciekawość wszystkie zmysły BAJKOWA PLANETA FANTAZJA: WIERSZE BAJKI DLA DZIECI. http://w.acebo.cm/baojoaPlaneta”

Obraz może zawierać: tekst „W przedszkolu codziennie uczymy się... asertywności i stawiania granic swoich emocji i sposobów ich wyrażania samodzielności całego świata BAJKOWA PLANETA- FANTAZJA: WIERSZEI BAJKI DLA DZIECI. http:/w.acebook.cm/bakowaPlaneta umiejętności współpracy”

2020-08-27