Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej

w Lęborku przy ulicy Czołgistów 37
telefon: 59 862 10 78

  • A
  • A
  • A

Drukuj stronę

 Informując, że Burmistrz Miasta Lęborka, działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej poz.780 z dnia 29 kwietnia 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wznawia działalność lęborskich przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork z dnia 18.05.2020 roku.


Jednocześnie Dyrektor Przedszkola nr 1 informuje, że pierwszeństwo z korzystania z przedszkola mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu, przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zaopatrzeniem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Pozostałe dzieci pozostają pod opieką rodziców. W sprawach  ewentualnego przyjęcia dziecka do przedszkola w czasie panowania pandemii prosi się o kontakt z Dyrektorem 668-344-159

2020-05-15