Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej

w Lęborku przy ulicy Czołgistów 37
telefon: 59 862 10 78

  • A
  • A
  • A

Drukuj stronę

SZANOWNI  RODZICE !

Informujemy,  że  w  I  półroczu  roku  przedszkolnego  2019/2020  nie  będziemy  zbierali  składek  na  artykuły  papiernicze.  Wyjątek  stanowią  rodzice  dzieci  3 - letnich  ( nowo  przyjętych  do  przedszkola )  i  rodzice  dzieci,  którzy  nie  dokonali  opłat  w  ubiegłym  roku.  W  powyższej  sprawie  proszę  kontaktować  się  z  nauczycielkami grupy. 


Na  Radę  Rodziców  w  I  półroczu  również  nie  będziemy  zbierać  funduszy .  Co  do  II  półrocza  informacja  zostanie  podana  w  okresie  późniejszym. 


Jednakże  prosimy  rodziców,  którzy  nie  dokonali  wpłat  w  ubiegłym  roku  o  uregulowanie  należności.  Kontakt  w  tej  sprawie  z  dyrektorem  przedszkola.  

2020-09-02