Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej

w Lęborku przy ulicy Czołgistów 37
telefon: 59 862 10 78

  • A
  • A
  • A

Drukuj stronę

ODKRYWAJ    HISTORIE 

SZANOWNI  PAŃSTWO ! 

Czas  kwarantanny  to  doskonały  okres,  aby  poznać  bliżej  skarby  przeszłości  znajdujące  się  w  naszej  okolicy.   Serdecznie  zapraszamy  do  udziału  w  konkursie  organizowanym  przez  Grodzisko  w  Sopocie.  jej  celem  jest  kreatywne  i  twórcze  ujęcie  lokalnej  tradycji,  jakimi  są  przekazy (  np. bajki,  legendy,  anegdoty ) dotyczące  historycznych  i  archeologicznych  elementów  krajobrazu  kulturowego ( np. zamki, grodziska, skarby ).  Pozwolą  one  również  na  uruchomienie  i  wzmocnienie  formy  przekazu  międzypokoleniowego  oraz  pamięci  społecznej.

Aby  dobrze  wykonać  zadanie  konkursowe  trzeba  zapoznać  się  z  lokalnymi   elementami  materialnego  i  niematerialnego  dziedzictwa, np. porozmawiać  z  przedstawicielami  starszego  pokolenia.  Zachęcamy  do  kontaktu  telefonicznego,  mailowego  z  dziadkami  i  sąsiadami,  poszukiwań  informacji  w  książkach,  w  rodzinnych  albumach  oraz  w  Internecie,  a  następnie  przedstawienia  poznanych  historii  w  formie  rysunkowej. 

Temat  konkursu : 

Konkurs  plastyczny :  SKARBY  MOJEJ  OKOLICY  

Technika  dowolna 

Najciekawsze  prace  plastyczne  zostaną  nagrodzone  oraz  zaprezentowane  po  kwarantannie  na  wystawie  w  Grodzisku  w  Sopocie.  

Nagrodami  dla  zwycięzców  jest  udział  w  dowolnie  wybranych  przez  nich  zajęciach  organizowanych  przez  Grodzisko  w  Sopocie. 

Prace  w  formie  elektronicznej  prosimy  przesyłać  do  17  maja  2020  na  adresy  mailowe grodziskosopot@archeologia.pl   i   k.czonstke@archeologia.pl 

Zadania  można  wykonywać  indywidualnie  lub  w  grupie  rówieśniczej.  W  przypadku  grupy ( jeśli  dzieci  nie  są  rodzeństwem ) zalecamy  kontakt  drogą  elektroniczną,  przez  różne  komunikatory.  Przypominamy  o  zakazie  zgromadzeń,  przekraczającym  2  osoby !  Jednocześnie  prosimy,  aby  zespoły  biorące  udział  w  konkursie  nie  przekraczały  4  osób,  a  kontakt  następował  tylko  za  pośrednictwem  telefonu  lub  Internetu. 

Informacje  znajdą  się  również  na  profilu Facebook  Grodziska  w Sopocie. 

Załączniki :

// Link  do  wydarzenia  na  Facebooku :

https://www.facebook.com/events/1285377921653030/

// Plakat  wydarzenia 

//  Grafiki 

// www.archeologai.pl

Serdecznie  zapraszamy  do  udziału ! 

Z  wyrazami  szacunku 

Karolina  Czonstke

Adiunkt

Grodzisko  w  Sopocie

 Oddział  Muzeum  Archeologicznego  w  Gdańsku 

ul. J. Haffnera 63

81-715 Sopot 

tel. ( 58) 340 - 66 - 00

www.archeologia.pl


2020-04-15