Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej

w Lęborku przy ulicy Czołgistów 37
telefon: 59 862 10 78

  • A
  • A
  • A

Drukuj stronę

LĘBORSKIE   PRZEDSZKOLAKI  TO FAJNE  DZIECIAKI

1339.jpg.mini_x640_y480.w_1.jpg

Od września w naszym przedszkolu realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego na lata 2014/2020.  W programie uczestniczą dzieci z grupy V, VI,  VII ( dzieci z grup starszych). Rodzice na zebraniach grupowych, podpisując deklaracje zapoznali się  z formami wsparcia dla dzieci w wieku przedszkolnym.  Realizowane są;

  • zajęcia ogólnorozwojowe zakresie;rozwijania kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych, 
  • zajęcia ogólnorozwojowe  dotyczące rozwijania kompetencji społecznych tj. dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia.
  • zajęcia z logopedą.

2018-02-14