Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej

w Lęborku przy ulicy Czołgistów 37
telefon: 59 862 10 78

  • A
  • A
  • A

Drukuj stronę

LĘBORSKIE   PRZEDSZKOLAKI  TO FAJNE  DZIECIAKI

1339.jpg.mini_x640_y480.w_1.jpg

Od września w naszym przedszkolu realizowany jest projekt ,, LĘBORSKIE PRZEDSZKOLAKI  TO  FAJNE  DZIECIAKI''  realizowanego  przez  Urząd  Miejski  w  Lęborku  i  współfinansowany  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego w  ramach Regionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego na lata 2014/2020.  W programie uczestniczą dzieci z grup  starszych - V, VI,  VII. Rodzice na zebraniach grupowych, podpisując deklaracje zapoznali się  z formami wsparcia dla dzieci w wieku przedszkolnym.   W  ramach  programu  realizowane są;
  • zajęcia ogólnorozwojowe w zakresie; rozwijania kompetencji matematycznych,  naukowo - technicznych, 
  • zajęcia ogólnorozwojowe  dotyczące rozwijania kompetencji społecznych tj. dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia.
  • zajęcia z logopedą
  • ,, eksperymenty  naukowe '' (  zabawy  z  magnesem,  optyka ) 

2018-02-14