Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej

w Lęborku przy ulicy Czołgistów 37
telefon: 59 862 10 78

 • A
 • A
 • A

Drukuj stronę

O naszym przedszkolu

,, ZABAWA  JEST  NAUKĄ,  NAUKA  JEST  ZABAWĄ. 

  IM  WIĘCEJ  ZABAWY,  TYM  WIĘCEJ  NAUKI ''. 

GLENN  DOMAN

TO  MYŚL  PRZEWODNIA,  KTÓRA  TOWARZYSZY  NAM  W  CODZIENNEJ  PRACY. 

Przedszkole nr 1 w Lęborku jest placówką opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczną, do którego dzieci chętnie przychodzą, a ich rodzice zabiegają o pobyt swojego dziecka. To  właśnie  tu wszyscy  wiedzą,  że  dziecko  to  największy  skarb  dla  rodzica, więc  dbają  o  naszych  podopiecznych  tak,  jak  o  własne  dzieci.   Niewątpliwie jest to zasługa wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, która pod kierunkiem dyrektor Janiny Świtka stwarza ciepłą i pogodną atmosferę.

W przedszkolu nauczycielki realizują zadania w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Kadra pedagogiczna to ludzie o cechach twórczych, poszukujących współczesnych metod pracy z dzieckiem. Rozwijają swoje umiejętności poprzez różne formy doskonalenia zawodowego - studia podyplomowe, udział w kursach , warsztatach. Pełnią funkcję wspierającą i integrującą działania wychowawcze. Tworzą klimat i warunki sprzyjające wszechstronnemu   i twórczemu  rozwojowi dziecka poprzez wskazywanie drogi do nabywania doświadczeń i umiejętności ułatwiających funkcjonowanie w szkole.  Pasją  przedszkola  jest  wykrywanie  i  rozwijanie  uzdolnień :

 • plastycznych
 • muzycznych
 • tanecznych
 • teatralnych
 • sportowych
 • poznawczych
 • matematycznych
 • językowych 

Przedszkole  nasze  jest  placówką,  która  w  szczególny  sposób  propaguje  zdrowy  i  aktywny  styl  życia  wśród  dzieci, wyposaża  wychowanków  w  wiedzę  i  umiejętności  niezbędne  do  podejmowania  wyborów  dla  poprawy  własnego zdrowia, prowadzi  wszechstronną  edukację  propagującą  zdrowie,  włącza  do  działań  prozdrowotnych  zarówno  dzieci uczęszczające  do  przedszkola,  jak  również  rodziców  i  społeczność  lokalną.

Przedszkole położone jest w centrum miasta. W pobliżu znajduje się duży park miejski. Wokół panuje cisza i spokój, nie słychać hałasów ulicznego miasta. Placówka mieści się w dwu budynkach : w ,,starym '', ale wyremontowanym o ciekawej architekturze budynku, oraz ,,nowym'' - piętrowym budynku. Wokół budynku rośnie wiele drzew i krzewów. Bezpośrednio za budynkami znajdują się place zabaw wyposażone w różnego typu sprzęt ekologiczny, taki jak : huśtawki, ślizgawki, przeplotnie, drabinki, tory przeszkód itp. Place bogate są w zieleń, wokół otaczają je żywopłoty.

Przedszkole posiada bardzo dobre warunki materialno - bytowe dla dzieci: 9 sal zabaw, pokój nauczycielski, bibliotekę pedagogiczną, szatnię dla każdej grupy, łazienki dostosowane do wieku dziecka, zaplecze kuchenne oraz gabinety obsługi administracyjnej.

Sale w przedszkolu są jasne i przestrzenne. Ich wyposażenie jest estetyczne i funkcjonalne, dostosowane do dzieci. W każdej sali znajdują się kąciki, mające na celu rozwijanie różnego rodzaju zainteresowania dzieci.

Ogólna liczba dzieci w przedszkolu wynosi 225 przedszkolaków. Dzieci podzielone są według wieku na 9 grup : 3 - latki ( dwie  grupy ),  4- latki ( trzy  grupy ), 5-   latki ( dwie  grupy ),  6- latki ( dwie  grupy ). 

Przedszkole czynne jest od godziny 6.00 do 16.30.
2009-05-18